23,759,000
GỬI MUA HÀNG

PrésencePrésenceL4.220.2.12.7


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 24 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet