Những người Thợ kỹ thuật luôn được cập nhật kiến thức mới và tập huấn tay nghề bởi các Chuyên gia từ Hãng.

 

 

Tic Tac Service Center

72 Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh

T: +84-28-3829-3519

E: customerservice@tictacwatch.com

Giờ mở cửa: 9 a.m. đến 5:30 p.m.

OMEGA Service Center

105 Đồng Khởi, Q.1, Hồ Chí Minh

T: +84-28-3829-6695

E: customerservice@tictacwatch.com

Giờ mở cửa: 9 a.m. đến 5:30 p.m.