Please call
LIÊN HỆ

PrésencePrésenceL4.320.2.11.7


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Đặc tính: E.O.L. (báo hết pin)
Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 30 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet