Please call
LIÊN HỆ

PrésencePrésenceL7.490.6.32.2


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng vàng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu vàng
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 23.5 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet