41,666,000
LIÊN HỆ

PrésencePrésenceL4.904.1.11.2


Dây: Dây da
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Đặc tính: Kim giây nhỏ
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 38.5 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet