38,822,000
LIÊN HỆ

PrésencePrésenceL4.322.2.32.7


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu vàng
Đặc tính: Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 30 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet