VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

PrésencePrésenceL4.905.1.11.7


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Đặc tính: Kim giây nhỏ
Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 40 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet