39,386,000
GỬI MUA HÀNG

PrésencePrésenceL4.922.2.32.7


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu vàng
Đặc tính: Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 40 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet