Please call
LIÊN HỆ

PrésencePrésenceL4.720.2.12.8


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Đặc tính: E.O.L. (báo hết pin)
Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 33 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet