82,932,000
GỬI MUA HÀNG

PrésencePrésenceL4.778.8.12.0


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng hồng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 35 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet