Please call
LIÊN HỆ

PrésencePrésenceL4.744.6.11.2


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng vàng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 33 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet