Please call
LIÊN HỆ

PrésencePrésenceL4.778.6.32.2


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng vàng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu sâm banh
Đặc tính: Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 34.5 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet