Please call
GỬI MUA HÀNG

PrésencePrésenceL4.821.2.42.2


Dây: Dây da
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu vàng
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 35 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet