30,339,000
GỬI MUA HÀNG

PrésencePrésenceL4.790.2.12.8


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 38.5 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet