81,169,000
GỬI MUA HÀNG

PrésencePrésenceL4.777.6.32.0


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng vàng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu sâm banh
Đặc tính: E.O.L. (báo hết pin)
Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 34 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet