175,310,000
LIÊN HỆ

La Grande Classique de LonginesLa Grande Classique de LonginesL4.191.7.32.2


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng vàng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu vàng
Máy: Pin
Kích thước: 24 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet