Please call
LIÊN HỆ

La Grande Classique de LonginesLa Grande Classique de LonginesL4.741.0.51.6


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Máy: Pin
Kích thước: 33 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet