53,181,000
LIÊN HỆ

La Grande Classique de LonginesLa Grande Classique de LonginesL4.918.2.11.7


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Máy: Tự động
Kích thước: 38 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet