Please call
LIÊN HỆ

La Grande Classique de LonginesLa Grande Classique de LonginesL4.709.2.11.8


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Máy: Pin
Kích thước: 33 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet