VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

Baroncelli


Baroncelli II
GENTM8600.4.18.8


Dây: Dây da
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 38 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet