Please call
LIÊN HỆ

Baroncelli


Baroncelli II
GENTM8600.4.68.1


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Có kim cương
Đặc tính: Kim cương
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 38 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet