Please call
LIÊN HỆ

Baroncelli


Baroncelli II
GENTM8600.3.13.4


Dây: Dây da
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 38 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet