67,563,000
LIÊN HỆ

HeritageConquest HeritageL1.645.4.52.4


Dây: Dây da
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 40 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet