124,950,000
GỬI MUA HÀNG

HeritageConquest HeritageL1.611.8.78.4


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng hồng
Kính: Mê ca
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 35 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet