VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

BellunaGENTM001.431.11.031.92


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Chronometer
Nút khóa vặn
Lịch thứ-ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 40 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet