Please call
LIÊN HỆ

Belluna


Belluna II
GENTM024.407.11.033.00


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Lịch ngày lớn
Nắp đáy trong suốt
Máy: Tự động
Kích thước: 40 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet