Please call
LIÊN HỆ

BellunaGENTM001.431.11.036.92


Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Có kim cương
Đặc tính: Kim cương
Nắp đáy trong suốt
Lịch thứ-ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 40 mm
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet