Please call
LIÊN HỆ

BaroncelliWILD STONEM035.207.36.461.00


Dây: Dây da
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Đá Malachite
Màu trắng
Đặc tính: Caliber 80
Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 33 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet