Please call
GỬI MUA HÀNG

BaroncelliWILD STONEM035.207.37.491.00


Dây: Dây vải
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Đá Aventurine
Màu trắng
Đặc tính: Caliber 80
Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 33 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet