Please call
LIÊN HỆ

BaroncelliSIGNATUREM037.207.36.031.01


Dây: Dây da
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 30 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet