Please call
GỬI MUA HÀNG

BaroncelliSIGNATUREM037.207.22.036.01


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Có kim cương
Đặc tính: Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 30 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet