Đến Việt Nam vào năm 1989 trong lịch sử 25 năm của mình, Operation Smile cùng những tình nguyện viên đã giúp hơn 33,000 trẻ em ở Việt Nam với những chương trình thiết thực ở hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc để giúp các em thoát khỏi dị tật bẩm sinh sống lành mạnh và hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Tổ chức hiện đang điều trị cho ít nhất 2,000 trẻ em sinh ra với dị tật trên khuôn mặt mỗi năm cũng như cung cấp những khóa đào tạo sâu rộng về răng hàm mặt cho các chuyên gia y tế địa phương.

Với mục đích mang đến cho trẻ em sự chăm sóc tốt nhất, Tic Tac sẽ đồng hành cùng Tổ Chức Operation Smile trong các chương trình phẩu thuật để mang đến cho các em một cuộc sống tốt đẹp.