30,644,000
LIÊN HỆ

BaroncelliSMILING MOON LADYM027.207.11.010.01


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Đặc tính: Caliber 72
Nắp đáy trong suốt
Máy: Tự động
Kích thước: 33 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet