147,392,000
LIÊN HỆ

Constellation


Constellation
QUARTZ 28 MM13120286002001


Dây: Thép - Vàng Sedna™
Vỏ: Thép - Vàng Sedna™
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Máy: Pin
Kích thước: 28 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet