598,780,000
LIÊN HỆ

Constellation


Constellation
QUARTZ 25 MM13150256053001


Dây: Vàng vàng
Vỏ: Vàng vàng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu xanh lam
Có kim cương
Đặc tính: Kim cương
Máy: Pin
Kích thước: 25 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet