64,108,000
LIÊN HỆ

Đồng hồ đeo tay cổOMEGA CONSTELLATION CALENDARCD 168.0005


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng bọc
Đặc tính: Chronometer
Lịch ngày
Máy: Tự động
Bảo hành: Một năm tại TicTac
Năm sản xuất: Khoảng 1962