501,373,000
LIÊN HỆ

SpecialitiesOLYMPIC OFFICIAL TIMEKEEPER52253385004001


Dây: Dây da
Vỏ: Vàng trắng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Đặc tính: Chronograph
Chronometer
Kim giây nhỏ
Phiên bản giới hạn
Máy: Lên dây
Kích thước: 38 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet