Please call
LIÊN HỆ

MultifortQUARTZM005.417.16.031.10


Dây: Dây da
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Chronograph
Lịch ngày
Nút khóa vặn
Retrograde
Máy: Pin
Kích thước: 42 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet