Please call
LIÊN HỆ

The Longines Master CollectionThe Longines Master CollectionL2.518.5.78.7


Dây: Thép - Vàng vàng
Vỏ: Thép - Vàng vàng
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 36 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet