Please call
LIÊN HỆ

Baroncelli


Baroncelli III
Heritage GentsM027.407.36.080.00


Dây: Dây da
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu nâu
Đặc tính: Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 39 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet