26,602,000
GỬI MUA HÀNG

CommanderGRADIENTM021.407.11.411.00


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Trong suốt
Màu đen
Đặc tính: Caliber 80
Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 40 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet