70,336,000
LIÊN HỆ

Baroncelli


Baroncelli II
Moon phaseM8607.4.M1.12


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu ngà
Đặc tính: Lịch tuần trăng
Chronograph
Kim giây nhỏ
Lịch đầy đủ
Nắp đáy trong suốt
Máy: Tự động
Kích thước: 42 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet