Please call
LIÊN HỆ

Baroncelli


Baroncelli II
DONNAM022.207.11.056.10


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Đặc tính: Kim cương
Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 33 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet