VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

Baroncelli


Baroncelli II
LADYM7600.9.69.1


Dây: Xi mạ
Vỏ: Xi mạ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Có kim cương
Xà cừ
Đặc tính: Kim cương
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 29 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet