Please call
LIÊN HỆ

Clifton



Automatic Watch, Day, Date, Moon Phase – 43 mm



MOA10055


Dây: Dây da
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Lịch đầy đủ
Máy: Tự động
Kích thước: 43 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet