VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

All DialCHRONOGRAPHM006.615.11.031.00


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Chronograph
Chronometer
Nút khóa vặn
Lịch thứ-ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 44 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet