Please call
LIÊN HỆ

AdmiralAdmiralL3.668.4.56.6


Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu đen
Đặc tính: Giờ 24 GMT
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 42 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet