vien

Classima


Quartz 40 mm

MOA10382

Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu xanh dương
Đặc tính: Lịch ngày
Máy: Pin
Kích thước: 40 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 5 bar / 50 metres / 167 feet