vien

De Ville

Prestige
QUARTZ 27.4 MM

Dewdrop

42455276055003

Dây: Vàng đỏ
Vỏ: Vàng đỏ
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu trắng
Có kim cương
Xà cừ
Đặc tính: Kim cương
Máy: Pin
Kích thước: 27.4 mm
Kiểu: Nữ
Chống nước: 3 bar / 30 metres / 100 feet