vien

Constellation

Constellation
Co-axial 38 Mm

12310382102001

Dây: Thép
Vỏ: Thép
Kính: Sapphire
Mặt số: Màu bạc
Đặc tính: Chronometer
Nắp đáy trong suốt
Lịch ngày
Máy: Tự động
Kích thước: 38 mm
Kiểu: Nam
Chống nước: 10 bar / 100 metres / 330 feet